Pracownia Badań
i Analiz Przyrodniczych

Nasze przygotowanie i doświadczenie działa na korzyść profesjonalizmu, czasu i sprawności realizacji powierzanych nam zadań.

PBiAP

To co nas wyróżnia to wiarygodność i skuteczność. Uczciwie i rzetelnie wykonujemy powierzane nam zadania. Nasza skuteczność jest udokumentowana wydanymi pozwoleniami i decyzjami, zrealizowanymi inwestycjami oraz efektami ekologicznymi projektów ochrony przyrody.

Strategia

Nasze doświadczenia i szerokie kwalifikacje determinują wysoką sprawdzalność naszych przewidywań. Dotrzymujemy złożonych obietnic. Gwarantujemy terminowe wykonanie powierzonych nam zadań. Tacy jesteśmy, inaczej działać nie umiemy i nie chcemy.

Oferta PBiAP

Podstawą oferowanych usług są możliwości realizacyjne wynikające z posiadanych kwalifikacji i doświadczenia oraz zdolności technicznych.

Prowadzimy kompleksowo obsługę projektów środowiskowych oraz wykonujemy specjalistyczne ekspertyzy środowiskowe i przyrodnicze.

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Laboratorium eDNA

Projekt pn.: „Stworzenie laboratorium badań genetycznych oraz wprowadzenie na rynek usług rozpoznania przyrodniczego wód śródlądowych opartych na analizach środowiskowego DNA”

Ekspertyzy przyrodnicze

Oddziaływanie na środowisko

Inwentaryzacje przyrodnicze

Nadzór przyrodniczy

Kompensacje przyrodnicze

Ochrona przyrody

Poprzez nasze doświadczenie i kwalifikacje zapewnimy bezpieczeństwo klientom

Nasze przygotowanie i doświadczenie działa na korzyść profesjonalizmu, czasu i sprawności realizacji powierzanych nam zadań.

0 +

Przygotowanych opracowań

0 +

Lat doświadczenia

0 +

Zadowolonych klientów

Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych

Dr Dariusz Płąchocki

Jesteśmy wiarygodni – uczciwie i rzetelnie wykonujemy swoją pracę od wielu lat i autoryzujemy rzetelność wykonywanych opracowań. Wieloletnia konsekwencja w takim podejściu, dzisiaj otwiera przed nami wiele drzwi.

Zobacz jak
przebiega proces współpracy

Nie tyle wierzymy co wiemy (bo przerobiliśmy dziesiątki takich tematów), że możliwa jest realizacja waszej inwestycji.

Zobacz jak
przebiega proces współpracy

Nie tyle wierzymy co wiemy (bo przerobiliśmy dziesiątki takich tematów), że możliwa jest realizacja waszej inwestycji.

Koncepcja

Opracowujemy propozycję najbardziej efektywnych rozwiązań problemów naszych klientów

Planowanie

Wspólnie z klientem staramy się opracować plan działania w taki sposób by efekt był zgodny z oczekiwaniem

Realizacja prac

Angażując cały swój profesjonalizm wykonujemy ustalone prace eksperckie

Wykonanie zlecenia

Zlecenie kończymy osiągając zamierzone cele otwierające drogę do realizacji inwestycji naszych klientów

Potrzebujesz ekspertów przyrodniczych?

Jedyne czego potrzebujesz aby zrealizować swoje cele to wsparcie rzetelnych profesjonalistów

Kwalifikacje i doświadczenie

Zrealizowane projekty z zakresu ochrony przyrody oraz
oddziaływania na środowisko

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów obejmujących realizacje badań i analiz środowiska.

Realizujemy zadania zarówno z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko jak i prace dokumentacyjne i planistyczne na potrzeby ochrony przyrody.

Ochrona obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Wykonanie 3 niezależnych ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla populacji ptaków: lęgowych, migrujących i zimujących, stanowiących przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Realizacja: 2022
Zlecający: RDOŚ Bydgoszcz

Porealizacyjny monitoring przyrodniczy obwodnicy Inowrocławia

Monitoring przyrodniczy funkcjonalności oraz skuteczności przejść dla zwierząt i przepustów zlokalizowanych na odcinku obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 oraz na drogach dojazdowych.

Realizacja: 2020-2022
Zlecający: Biuro Analiz Środowiska ECO-ANALYSE / GDDKiA Bydgoszcz

Realizacja utrzymaniowych prac bagrowniczych na rzekach

Ekspertyza przyrodnicza w zakresie potencjalnego oddziaływania planowanych prac utrzymaniowych dotyczących bagrowania koryta rzeki Wisły na siedliska chronionych gatunków ptaków, ryb oraz mięczaków - wykonanie pięciu odrębnych opracowań eksperckich dla różnych lokalizacji

Realizacja: 2022
Zlecający: RZGW Warszawa

Remont progu podpiętrzającego Stopień wodny we Włocławku

Nadzór przyrodniczy oraz monitoring środowiska rzeki w niezbędnego przy pracach remontowych okresach wstrzymania i ograniczenia przepływu na rzece Wiśle na Stopniu Wodnym Włocławek

Realizacja: 2021-2022
Zlecający: Budownictwo Hydrotechniczne UHRS

Budowa 4 Zespołów Elektrowni Fotowoltaicznych

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych terenów przeznaczonych pod inwestycje fotowoltaiczne oraz opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięć – 4 Zespoły Elektrowni Fotowoltaicznych (ZEF Zawada, ZEF Lubania-Lipiny, ZEF Zalesie Królewskie, ZEF Luszkowo)

Realizacja: 2021
Zlecający: Ziembud

Monitoring obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Monitoring ornitologiczny obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 w województwie kujawsko-pomorskim

Realizacja: 2021
Zlecający: RDOŚ Bydgoszcz

Eksploatacja zakładu produkcji krzemionki Solvay we Włocławku

Badania ichtiobiologiczne i analizy hydrobiologiczne w ramach monitoringu Wisły w rejonie odprowadzania ścieków z instalacji zakładu produkcji krzemionki SOLVAY we Włocławku.

Realizacja: 2016-2021
Zlecający: Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse / Solvay Poland Sp. z o.o.

Ochrona obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026

Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego

Realizacja: 2021
Zlecający: RDOŚ Bydgoszcz

Budowa Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu oraz nadzór nad realizacją prac w ramach projektu pn.: „Budowa Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy”.

Realizacja: 2021
Zlecający: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Skontaktuj się z nami

Pracownia Badań
i Analiz Przyrodniczych

Oszczędzaj  pieniądze i czas współpracując z profesjonalistami.

Telefon

530 731 963

Email

pracownia@pbiap.pl