Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych

Kim jesteśmy

Podstawowe informacje
o PBiAP

Świadczymy usługi ekspertyz środowiskowych i przyrodniczych. Prowadzimy badania oraz analizy stanów środowiska i procesów w nim zachodzących. Zajmujemy się  analizowaniem oraz prognozowaniem zmian w środowisku oraz planowaniem jego ochrony.

Konkretne ustalenie stanu środowiska jest niezbędnym punktem wyjścia do określenia możliwości i uwarunkowań realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz planowania ochrony przyrody. Wiedza o zachodzących procesach oraz zdolność przewidywania reakcji środowiska na ingerencję człowieka jest kluczowa dla zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz ochroną przyrody. 

Specjalizujemy się w poszukiwaniu rozwiązań przyjaznych środowisku. Na co dzień wypracowujemy kompromisy pozwalające na realizację przedsięwzięć z zachowaniem środowiska w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Opierając się na rzetelnych danych i najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych wdrażamy w życie idee zrównoważonego rozwoju. 

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów potencjalnego konfliktu zamierzeń inwestycyjnych i funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Niwelacja sprzeczności interesów wymaga zaangażowania profesjonalistów, którzy właściwie zdiagnozują problemy i odnajdą możliwe ich rozwiązania. Nie tyle wierzymy, co wiemy (bo przerobiliśmy dziesiątki takich tematów), że rozwiązania takie można odnaleźć.

To co nas wyróżnia to wiarygodność i skuteczność. Od kilkunastu już lat uczciwie i rzetelnie wykonujemy powierzane nam zadania. Nasza skuteczność jest udokumentowana wydanymi pozwoleniami i decyzjami, zrealizowanymi inwestycjami oraz efektami ekologicznymi projektów ochrony przyrody.

0 +

Przygotowanych opracowań

0 +

Lat doświadczenia

0 +

Zadowolonych klientów

Strategia PBiAP

W PBiAP od początku postawiliśmy na najwyższą jakość i profesjonalizm. Konsekwentnie realizowaliśmy przyjęte założenia i dzisiaj z perspektywy lat i długiej listy zrealizowanych projektów, wiemy, że to była właściwa droga. Wieloletnia rzetelność przełożyła się na naszą wysoką wiarygodność w oczach klientów, współpracowników oraz organów administracji publicznej. Trzymamy się strategii – każdy projekt realizujemy indywidualnie z dochowaniem najwyższej staranności traktując go jako inwestycję. Z satysfakcją obserwujemy jak klienci do nas wracają z kolejnymi zleceniami. 

PBiAP jest i pozostanie niewielką firmą – nie obsłużymy tysięcy klientów, ponieważ ucierpiałaby na tym jakość świadczonych usług. Pracujemy w niewielkim zespole sprawdzonych w bojach, wysokiej jakości specjalistów, na każdym etapie dbając o dochowanie najwyższych standardów. PBiAP autoryzując wykonywane dokumenty bierze pełną odpowiedzialność za ich jakość merytoryczną i poprawność prawną. Pracujemy szybko, sprawnie i konsekwentnie. Od razu wykonujemy swoją pracę dobrze – wychodzimy z założenia, że ani nas, ani naszych klientów nie stać na błędy oraz na marnowanie czasu związanego z  poprawianiem spartaczonej roboty. 

Tacy jesteśmy, inaczej działać nie umiemy i nie chcemy.

Z rozwagą podejmujemy zobowiązania. Podejmując projekt opracowujemy najkorzystniejszą strategię osiągnięcia pożądanego przez naszych klientów celu. Deklaracje terminowe realizacji wyznaczonych celów opierają sią na wnikliwej analizie złożoności problemów i uwarunkowań. Nasze doświadczenia i szerokie kwalifikacje determinują wysoką sprawdzalność naszych przewidywań. Dotrzymujemy złożonych obietnic. Gwarantujemy terminowe wykonanie powierzonych nam zadań.

Potrzebujesz inwentaryzacji przyrodniczej?

Jedyne czego potrzebujesz aby zrealizować swoje cele to wsparcie rzetelnych profesjonalistów

Specjalizacja PBiAP

Poszukiwanie akceptowalnych środowiskowo rozwiązań inwestycyjnych

Specjalizujemy się w poszukiwaniu rozwiązań przyjaznych środowisku. Na co dzień wypracowujemy kompromisy pozwalające na realizację przedsięwzięć z zachowaniem środowiska w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Opierając się na rzetelnych danych i najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych wdrażamy w życie idee zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązywanie problemów środowiskowych

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów potencjalnego konfliktu zamierzeń inwestycyjnych i funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Niwelacja sprzeczności interesów wymaga zaangażowania profesjonalistów, którzy właściwie zdiagnozują problemy i odnajdą możliwe ich rozwiązania. Nie tyle wierzymy, co wiemy (bo przerobiliśmy dziesiątki takich tematów), że rozwiązania takie można odnaleźć.

Analizy środowisk wodnych i z wodą związanych

W zakresie doświadczenia badawczo-analitycznego specjalizujemy się w zagadnieniach środowisk wodnych i z wodą związanych. Nasze przygotowanie i doświadczenie działa na korzyć profesjonalizmu, czasu i sprawności realizacji powierzanych nam zadań. Znamy i potrafimy analizować procesy zachodzące w zbiornikach wodnych, rzekach i ich dolinach oraz środowiskach związanych z wodami - terenach bagiennych, torfowiskach. Znamy specyfikę środowisk wodnych oraz metodyki ich badania. Posiadamy niezbędne uprawnienia i kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w zajmowaniu się problemami tej grupy środowisk. Dysponujemy aparaturą pomiarową i profesjonalnym sprzętem rozpoznania terenowego, do badania wód i biocenoz wodnych. Znamy specyfikę procedur środowiskowych inwestycji wodnych oraz często powiązanych procedur wodnoprawnych.

Zakres

Metody PBiAP

Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych w obecnej formie prawnej funkcjonuje od roku 2012 opierając się równocześnie na kwalifikacjach i doświadczeniu właściciela i współpracujących ekspertów zdobywanych przez wiele lat.

Pracownia skupia grupę najlepszych, sprawdzonych praktyków ochrony środowiska i specjalistów z poszczególnych dyscyplin nauk przyrodniczych.

W miarę potrzeb korzystamy z wsparcia zaprzyjaźnionych i sprawdzonych kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawa ochrony środowiska oraz obsłudze cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego. Współdziałamy z najlepszymi zespołami projektowymi. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi i innymi profesjonalnymi podmiotami.

Do konkretnych projektów kompletujemy zespoły eksperckie, których skład osobowy jest ściśle dostosowywany do potrzeb.

Realizowane przez nas projekty, są zarządzane w taki sposób, aby zminimalizować czaso- i kosztochłonność ich realizacji.

Nasze standardy przekładają się na skuteczność w rozwiązywaniu problemów naszych klientów.

Posiadamy bogate zaplecze sprzętu i wyposażenia prowadzenia prac badawczo-pomiarowych w terenie oraz zaplecze laboratoryjne.

Na bieżąco wdrażamy najnowsze technologie.

Dysponujemy aparaturą pomiarową i profesjonalnym sprzętem rozpoznania terenowego, do badania wód i biocenoz wodnych.

Stosowane rozwiązania usprawniają i w wielu przypadkach przyspieszają możliwości realizacyjne.

Dokładamy wszelkich starań, aby realizować nasze usługi na najwyższym poziomie jakościowym.

Zapewniamy metodyczne podejście do prowadzenia badań. Opieramy się na aktualnych wytycznych metodycznych, dotyczących prowadzenia badań i analiz oraz przygotowywania specjalistycznych dokumentacji. Utrzymujemy wysoką jakość merytoryczną opracowań.

Przywiązujemy dużą wagę do poufności powierzonych nam informacji oraz bezpieczeństwa danych naszych Klientów.

Pracując w środowisku urzędników, firm budowlanych i architektów dbamy o całkowitą dyskrecję i ochronę danych.

Obsługę projektów prowadzimy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, reprezentując inwestora przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Zaangażujemy przyrodników...

Szukamy osób z pasją, zdolnych poszerzać swoje horyzonty i otwartych na nowe wyzwania. 

Wykształciliśmy pokaźną już grupę ekspertów – część z nich z nami wciąż współpracuje; inni pracują w instytucjach ochrony środowiska – parki narodowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, organizacje przyrodnicze.

Wszystkich zainteresowanych pracą dla naszej firmy prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami

Pracownia Badań
i Analiz Przyrodniczych

Oszczędzaj  pieniądze i czas współpracując z profesjonalistami.

Telefon

530 731 963

Email

pracownia@pbiap.pl