Projektowanie oraz realizacja kompensacji przyrodniczych

Oferowane usługi:

Potrzebujesz projektu oraz realizacji kompensacji przyrodniczych?

Jedyne czego potrzebujecie aby ją zrealizować to rzetelnych profesjonalistów.

Kompensacje przyrodnicze obejmują działania niezbędne do realizacji dla zrównoważenia negatywnych skutków inwestycji. Kompensacje stosuje się w przypadku braku możliwości eliminacji oddziaływania. Obejmują one szerokie spektrum podejmowanych działań – od najprostszych, takich jak instalacji budek lęgowych, do tych bardziej złożonych, obejmujących odtwarzanie siedlisk naturalnych takich jak tereny bagienne, budowy wysp lęgowych dla ptaków, budowy przepławek dla ryb czy nowych zbiorników rozrodczych dla płazów.

Przykładowe realizacje

PISJ SP Z O. O.

Nadzór nad wykonaniem prac kompensacji przyrodniczej związanej z pracami remontowymi oświetlenia ulic w Bydgoszczy

BETPOL S.A.

Realizacja działań kompensacji przyrodniczej w ramach zadania pn. "Budowa Ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy"

STRABAG SP Z O.O.

Montaż skrzynek dla ptaków i nietoperzy w Toruniu

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA S.A.

Działania kompensacyjne oraz rozpoznanie przyrodnicze dla inwestycji: „Budowa II etapu ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II – Glinki oraz z budową infrastruktury towarzyszącej

ZDMIKP W BYDGOSZCZY

Wykonanie zbioru osobników arcydzięgla litwora Angelica Archangelica a następnie zniszczenie jego siedlisk oraz nasadzenie zebranych osobników w innej lokalizacji zgodnie z treścią uzyskanych decyzji .

SPAW-TOR SP. Z O.O. SP.K.

Prace nadzoru przyrodniczego oraz kompensacji przyrodniczej przy inwestycji pn. Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej

Wybrane usługi

Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz inne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Oddziaływanie na środowisko

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji stanowi kamień milowy otwierający drogę do realizacji

Wsparcie eksperckie

Wykonanie ekspertyz identyfikujących znaczenie budynków jako miejsc gniazdowania ptaków lub schronień nietoperzy,