Nadzór przyrodniczy

Oferowane usługi:

Potrzebujesz nadzoru przyrodniczego?

Jedyne czego potrzebujecie aby ją zrealizować to rzetelnych profesjonalistów.

Nadzór przyrodniczy obejmuje zakres czynności kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez przyrodników różnych specjalizacji. Celem jest dopilnowanie realizacji przedsięwzięcia w zgodzie z uwarunkowaniami prawnymi. Kontrola wypełnienia wymogów decyzji środowiskowej oraz innych decyzji administracyjnych wydanych na podstawie przepisów ochrony środowiska i ochrony przyrody. 

W miarę potrzeb wykonujemy dodatkowe inwentaryzacje przyrodnicze. Oferujemy również wsparcie obejmujące profesjonalną obsługę w zakresie uzyskiwania wszelkich dodatkowych zgód i pozwoleń. 

Przykładowe realizacje

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE UHRS

Nadzór przyrodniczy oraz monitoring środowiska rzeki w okresach wstrzymania i ograniczenia przepływu na rzece Wiśle na Stopniu Wodnym Włocławek (zabezpieczenie udziału specjalistów ornitologa, ichtiologa, zoologa oraz botanika – siedliskoznawcy

INKO CONSULTING

Nadzór przyrodniczy i botaniczno-dendrologiczny w ramach projektu Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych

P.P.U.H STEINBUDEX-J.M.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz nadzoru przyrodniczego dla inwestycji pn. "Rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy"

LCP TAIMA INVESTMENTS SP. Z. O. O

Nadzór przyrodniczy nad realizacją prac wycinki drzew przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy

ZUE S.A.

Nadzór Przyrodniczy w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska Polskiego”

MIASTO BYDGOSZCZ

Nadzór przyrodniczy przy rozbiórce obiektów budowlanych

ECO-ANALYSE

Nadzór przyrodniczy nad działaniami czynnej ochrony w REZERWACIE PRZYRODY „JEZIORO RAKUTOWSKIE”

BUDIMEX S.A.

Prace przyrodnicze związane z realizacją projektu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy"

SPAW-TOR SP. Z O.O. SP. K.

Prace nadzoru przyrodniczego inwestycji pn. Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej

Wybrane usługi

Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz inne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Oddziaływanie na środowisko

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji stanowi kamień milowy otwierający drogę do realizacji

Wsparcie eksperckie

Wykonanie ekspertyz identyfikujących znaczenie budynków jako miejsc gniazdowania ptaków lub schronień nietoperzy,