Wsparcie eksperckie w ramach przygotowania i realizacji przedsięwzięć

Oferowane usługi:

Potrzebujesz wsparcia w ramach przygotowania i realizacji przedsięwzięcia

Jedyne czego potrzebujecie aby ją zrealizować to rzetelnych profesjonalistów.

 

 

Zapewniamy profesjonalne wsparcie ekspertów przyrodników na
różnych etapach przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykonujemy niezbędne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Posiadamy zaplecze specjalistów z różnych dziedzin – dysponujemy m.in.:
botanikiem, dendrologiem, siedliskoznawcą, entomologiem, malakologiem,
ichtiobiologiem, hydrobiologiem, ornitologiem, teriologiem oraz chiropterologiem.

.

Przykładowe realizacje

FOLWARK DEWELOPER SP. Z O.O. SP.K

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji wraz z obsługą doradztwa eksperckiego projektu pn. Budowa DROGI 15KD-D (ul. Paderewskiego) w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

KADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu oraz nadzór nad realizacją prac w ramach projektu pn.: „Budowa Kampusu Akademii Muzycznej W Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy”

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Usługi obejmujące nadzór przyrodniczy i wsparcie proceduralno-prawne, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu oraz kompensacji przyrodniczej przy inwestycji: „Budowa II etapu ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II – Glinki oraz z budową infrastruktury towarzyszącej”

GMINA ŚWIECIE

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej wykorzystania obszaru Natura 2000 ZAMEK ŚWIECIE PLH040025 przez nietoperze w okresie rojenia

OPONEO.PL S.A

Prace przyrodnicze związane z projektem pn.: „SERWIS SAMOCHODOWY OPONEO”

BUDIMEX S.A.

Usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska przy budowie Pawilonu Handlowego sieci Lidl w Bydgoszczy (Kontrakt nr 2PB3) prowadzonej w Bydgoszczy przy ulicy Skandynawskiej

RIMB SP z o.o.

Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna budynku mieszkalnego w Bydgoszczy, pod kątem występowania siedlisk gatunków chronionych ptaków i nietoperzy wraz z przygotowaniem wniosku o zgodę na zniszczenie stwierdzonych siedlisk, w zawiązku z zaplanowanymi pracami budowlanymi

Wybrane usługi

Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz inne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Oddziaływanie na środowisko

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji stanowi kamień milowy otwierający drogę do realizacji

Wsparcie eksperckie

Wykonanie ekspertyz identyfikujących znaczenie budynków jako miejsc gniazdowania ptaków lub schronień nietoperzy,

Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych

Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych – Dariusz Płąchocki
ul. Wybudowanie 10, 85-793 Bydgoszcz
NIP: 554-264-51-09
REGON 341346711
nr konta bankowego
BZ WBK 82 1090 1072 0000 0001 2016 6415

Copyright © Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wdrożenie: